Sklo tvorí 12 % komunálneho odpadu. Sklo je priezračná alebo priehľadná beztvárna látka, ktorá vzniká vychladnutím kremičitanovej alebo inej taveniny. Sklo patrí medzi druhotné suroviny, ktoré sú dlhodobo dobre recyklovateľné. Podľa ekologického rebríčka má znovupoužívanie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do obchodu.

Výroba recyklovaného skla je menej náročná na spotrebu energie. Vytriedené sklo naviac pri výrobe čiastočne nahrádza neobnoviteľné suroviny, ktoré sa používajú pri výrobe skla (sklársky piesok, vápenec, dolomit). Sklo je možné recyklovať donekonečna – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti.

Možnosť odovzdania: ZELENÉ kontajnery, zberný dvor

Zásady správneho triedenia: Fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových, či kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených obalov nie je potrebné odstraňovať etikety.

 • sklenené neznečistené fľaše a nádoby – biele a farebné
 • obaly a predmety zo skla
 • poháre
 • fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov
 • črepy
 • okenné sklo
 • sklo z okuliarov
 • vrchnáky
 • korky
 • porcelán
 • keramika
 • zrkadlá
 • drôtované sklo
 • autosklo
 • znečistené fľaše od chemikálií
 • plexisklo
 • žiarovky a žiarivky
 • obrazovky
 • z 5 zaváracích pohárov môže byť sklenená váza na kvety
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1 000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 750 000 m³ zemného plynu a mnoho elektrickej energie
 • ak na výrobu skla použijeme sklené črepy, usporíme 1/4 sklárskych surovín, (piesku, sódy, vápenca), 43% energie a výrazne znížime vylučovanie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia.
 • recykláciou skla oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme 25 % energie
 • recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až 400 Wh elektrickej energie
 • sklo je biologicky neaktívny materiál – v prírode sa (ne)rozkladá veľmi dlho – až 4000 rokov

Z recyklovaného skla sa vyrábajú napr.:

 • pivové a minerálkové fľaše
 • poháre
 • vázy a iné sklenené výrobky
MateriálPísomný znakČíselný znak
Bezfarebné skloGL70
Zelené skloGL71
Hnedé skloGL72
 Príklady označenia

Príklady označenia