Šatstvo je súčasťou nášho každodenného života. Používame ho 24 hodín denne. To znamená, že predstavuje jednu z komodít, ktoré sa nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade. Šatstvo je súčasťou textilu, ktorý tvorí 4 % komunálneho odpadu. Medzi šatstvo patria napr. spodná bielizeň, tričká, košele, svetre, nohavice, vetrovky a stávajú sa odpadom či je, alebo nie je opotrebované. Existujú možnosti ako správne nakladať so šatstvom pred tým než sa stane nepotrebnou vecou, čiže odpadom. Textil je možné roztkávať resp. rozvlákňovať, je však recyklovateľný len v obmedzenej miere.

Možnosť odovzdania: spoločné kontajnery na stojiskách, zberný dvor

 • staré, opotrebované, čisté a suché textílie
 • šatstvo (všetky druhy odevov)
 • prikrývky
 • deky
 • posteľná bielizeň
 • doplnky k oblečeniu (čiapky, šále)
 • prípadne iné druhy textilu
 • plyšové hračky
 • obuv
 • hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou)
 • z textilu možno vyrobiť izoláciu podobnú minerálnej vlne
 • z 1 000 kg textilu možno vyrobiť až 40 m3 izolácie, čo je objem izolácie v priemernom dome
 • vlákno na tkanie kobercov a doplnkov
 • rôzne druhy izolácií pre stavebníctvo
 • výplne dverí a sedačiek automobilov
 • izolačný materiál pre nábytkársky priemysel