Údaje sú platné pre rok 2024.

Stránka slúži na vygenerovanie výšky poplatku a variabilného symbolu potrebného na úhradu poplatku za komunálny odpad na rok 2024. Vygenerovaný poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu obce SK61 0200 0000 0000 2472 2112. Pri generovaní poplatku je potrebné postupovať presne podľa inštrukcií. Do poľa Zadajte posledné 4 čísla z rod. čísla, treba zadať posledné 4 čísla z rodného čísla osoby, ktorá je na platbu za komunálny odpad prihlásená, zväčša ide o 4 čísla za lomítkom, v prípade starších osôb sú to 3 čísla za lomítkom a 1 pred ním. Do poľa Zadajte spolu iniciály priezviska a mena je treba zadať prvé písmeno priezviska a prvé písmeno mena s dodržaním diakritiky osoby, ktorej je platba za odpad priradená (napr. Mrvička František s rodným číslom 123456/7890 zadá údaje 7890 a MF). Po zadaní správnej kombinácie, systém zobrazí sumu poplatku za odpad na rok 2023 a variabilný symbol pre úhradu. V prípade, že systém nezobrazí žiadne údaje, bola zadaná nesprávna kombinácia a pre overenie údajov treba napísať e-mail na kacer@obecrovinka.sk.

Možné chyby pri nezobrazení údajov:

  • zadávate údaje inej osoby ako tej, ktorá je na platenie poplatku prihlásená,
  • v databáze obce má daná osoba nesprávne rodné číslo,
  • zadané nesprávne poradie iniciálok,
  • zadanie iniciálok bez diakritiky,
  • zadanie iniciálok malými písmenami (veľké písmená sú nutné pri iniciálkach s diakritikou),
  • v prípade, že priezvisko začína na písmená ch, dz, , je potrebné pri zadávaní iniciál zadať len prvý znak c resp. d a iniciálu mena k tomu.