Objemný odpad nazývaný aj veľkoobjemový obsahuje veci, ktoré majú veľké rozmery (vyplýva to aj z názvu). Medzi objemný odpad patrí nábytok, okná, kreslá, radiátory a pod., ktoré je možné ekologicky spracovať. Pred tým, ako ho vyhodíte pouvažujte o možnostiach predĺženia životnosti tejto komodity.

Možnosť odovzdania: zberný dvor

  • drevené časti nábytku – len v demontovanom stave bez sklenených výplní a plastových či kovových častí ako pánty, kľučky a pod.
  • skrine
  • matrace
  • kreslá
  • postele
  • kuchynské linky
  • linoleá
  • sanitárna technika
  • kovový šrot (radiátory, zárubne, oplotenie)
  • okná a okenné rámy
  • bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, atď.