Objemný odpad nazývaný aj veľkoobjemový obsahuje veci, ktoré majú veľké rozmery (vyplýva to aj z názvu). Medzi objemný odpad patrí nábytok, okná, kreslá, radiátory a pod., ktoré je možné ekologicky spracovať. Pred tým, ako ho vyhodíte pouvažujte o možnostiach predĺženia životnosti tejto komodity.

Možnosť odovzdania: zberný dvor – len počas určených termínov na jar a jeseň

 • drevené časti nábytku – len v demontovanom stave bez sklenených výplní a plastových či kovových častí ako pánty, kľučky a pod.
 • skrine
 • matrace
 • kreslá
 • postele
 • kuchynské linky
 • linoleá
 • sanitárna technika
 • kovový šrot (radiátory, zárubne, oplotenie)
 • okná a okenné rámy
 • bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, atď.