Dátum/čas udalosť
03/06/2024
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
03/06/2024
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja