Dátum/čas udalosť
24/10/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
24/10/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja