Dátum/čas udalosť
10/10/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
10/10/2022
Celodenná
Vývoz kovov – stojiská