Dátum/čas udalosť
04/07/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
04/07/2022
Celodenná
Vývoz kovov – stojiská
04/07/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja