Dátum/čas udalosť
06/06/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
06/06/2022
Celodenná
Vývoz kovov – stojiská
06/06/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja