Dátum/čas udalosť
12/05/2022
Celodenná
Vývoz papiera
12/05/2022
Celodenná
Vývoz plastov