Dátum/čas udalosť
09/05/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
09/05/2022
Celodenná
Vývoz kovov – stojiská
09/05/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja