Dátum/čas udalosť
14/03/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
14/03/2022
Celodenná
Vývoz kovov – stojiská
14/03/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja