Dátum/čas udalosť
28/02/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
28/02/2022
Celodenná
Vývoz skla - stojiská