Dátum/čas udalosť
31/01/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
31/01/2022
Celodenná
Vývoz skla - stojiská