Dátum/čas udalosť
17/01/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
17/01/2022
Celodenná
Vývoz kovov – stojiská
17/01/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja