Dátum/čas udalosť
03/01/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
03/01/2022
Celodenná
Vývoz skla - stojiská