Dátum/čas udalosť
25/10/2021
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
25/10/2021
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja