Dátum/čas udalosť
27/09/2021
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
27/09/2021
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja