Dátum/čas udalosť
30/08/2021
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
30/08/2021
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja