Dátum/čas udalosť
02/08/2021
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
02/08/2021
Celodenná
Vývoz kuchynského odpadu