Dátum/čas udalosť
11/11/2019
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
11/11/2019
Celodenná
Vývoz skla