Dátum/čas udalosť
15/08/2019
Celodenná
Vývoz papiera
15/08/2019
Celodenná
Vývoz tetrapakov