Dátum/čas udalosť
18/07/2019
Celodenná
Vývoz plastov
18/07/2019
Celodenná
Vývoz tetrapakov