Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka, sa uskutoční zber nebezpečného odpadu –...

Prevzatie nálepiek na smetné nádoby

Prevzatie nálepiek na smetné nádoby

Milí spoluobčania, vývozca komunálneho odpadu MARIUS PEDERSEN, a.s. nás upozornil, že na viacerých zberných nádobách nemáte nalepené nálepky za rok 2018 (na 240 l nádobe modrej farby a na 120 l...

Kompostéry – prevzatie

Kompostéry – prevzatie

Záujemcovia, ktorý majú nahlásené kompostéry a absolvovali prednášku o kompostovaní si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stránkových dní – Ing. Káčer. Dostupné sú všetky veľkosti. V prípade,...

Prednáška o kompostovaní

Prednáška o kompostovaní

V súvislosti s poskytovaním kompostérov pre obyvateľov obce sa uskutoční dňa 26. septembra 2018 o 18:00v sále Kultúrneho domu Rovinka prednáška na tému kompostovanie. Na prednáške sa dozviete o správnych...

Kompostéry – dodanie

Kompostéry – dodanie

Záujemcovia o 215 l kompostéry si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stránkových dní – Ing. Káčer. V prípade, že si kompostér nemôžete vyzdvihnúť v daných...

Kompostéry – dodanie

Kompostéry – dodanie

Kompostéry pre domácnosti by mali byť dodané obci do konca augusta. Predpokladaná dodacia lehota bola predĺžená z dôvodu poruchy výrobnej linky a následnej celozávodnej dovolenky výrobcu. Po...

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka sa dňa...

Zber veľkoobjemového odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu

V obci Rovinka sa v termíne od 30. apríla 2018 (t.j. pondelok) do 5. mája 2018 (t.j. sobota) uskutoční zber veľkoobjemového domového odpadu (demontované skrine, stolíky, stoličky, sedacie súpravy,...