Platba poplatku za odpad

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nezaplatili poplatok za odpad, aby tak urobili do 31. marca 2018. Občanom, ktorí nebudú mať poplatok zaplatení a nebudú mať označenú zbernú nádobu príslušnou nálepkou, nebude po tomto termíne vyvážaný odpad. Poplatok je možné uhradiť do pokladne obecného úradu alebo na účet obce.

  •  
  •  

Pridať komentár

Your email address will not be published.