Kompostéry – dodanie

Kompostéry – dodanie

Kompostéry pre domácnosti by mali byť dodané obci do konca augusta. Predpokladaná dodacia lehota bola predĺžená z dôvodu poruchy výrobnej linky a následnej celozávodnej dovolenky výrobcu. Po...

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka sa dňa...

Zber veľkoobjemového odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu

V obci Rovinka sa v termíne od 30. apríla 2018 (t.j. pondelok) do 5. mája 2018 (t.j. sobota) uskutoční zber veľkoobjemového domového odpadu (demontované skrine, stolíky, stoličky, sedacie súpravy,...

Nová webstránka obce o odpadovom hospodárstve

Nová webstránka obce o odpadovom hospodárstve

V rámci projektu „Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov“ bola vytvorená webstránka www.zbernydvorrovinka.sk. Na tejto stránke nájdete všetky informácie o odpadovom hospodárstve obce –...

Zmena termínu vývozu odpadu

Zmena termínu vývozu odpadu

Z dôvodu štátneho sviatku (Veľkonočný pondelok) a po dohode so zberovou spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., Vám oznamujeme zmenu termínu vývozu komunálneho odpadu z 2. apríla 2018 na 31. marca 2018...

Platba poplatku za odpad

Platba poplatku za odpad

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nezaplatili poplatok za odpad, aby tak urobili do 31. marca 2018. Občanom, ktorí nebudú mať poplatok zaplatení a nebudú mať označenú...