Nová webstránka obce o odpadovom hospodárstve

Nová webstránka obce o odpadovom hospodárstve

V rámci projektu „Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov“ bola vytvorená webstránka www.zbernydvorrovinka.sk. Na tejto stránke nájdete všetky informácie o odpadovom hospodárstve obce – ako separovať, aké komodity sa separujú v obci a informácie o nich, interaktívna mapa s rozmiestnením kontajnerov na separovaný odpad v obci, kalendár udalostí. Nová stránka má vlastnú možnosť odosielať novinky. Na tejto stránke sa budú zverejňovať všetky informácie o zmenách vývozu odpadu, otváracích hodinách zberného dvora, termíny mimoriadnych zberov odpadu a pod. Dočasne sa budú tieto informácie súbežne uverejňovať aj na obecnej stránke, časom by sa zverejňovali len na novej stránke o odpadoch. Akékoľvek pripomienky, nápady na zlepšenie môžete adresovať na e-mail: web@obecrovinka.sk.

  •  
  •  

Pridať komentár

Your email address will not be published.